HVEM ER du?
Du tror bærekraft er en essensiell del av dine aktiviteter gjennom handling og holdning.
Gjennom praktiske og innovative løsninger, tar du sikte på å gjøre ditt arrangement til den beste opplevelsen for dine samarbeidspartnere, publikum og deg. Du er en som ønsker å gjøre bærekraft til en integrert del av dine aktiviteter, enten du er ansvarlig for et idretts- eller kulturarrangement.
Det grønne skiftet er nå. Gjennom dedikert pådriv og handling kan du integrere bærekraft sentralt i ditt arrangement.

hva vi gjør

Vi tilfører ny kunnskap, forståelse og motivasjon til ditt arrangement.
Med en praktisk fremgangsmåte tilfører vi ny kunnskap, forståelse og motivasjon for å minimere miljøavtrykket på ditt arrangement. Du vil kunne måle resultatene av gjenbruk og avfallshåndtering, foreta grønne anskaffelser, smartere transportløsninger, ha effektiv energibruk og oppnå økonomiske fordeler.

Vi introduserer deg for sponsorer som deler dine verdier og tar en aktiv del i arrangementet.

Hvorfor oss?
Vi har kompetansen til å veilede og et kreativt pådriv til å inspirere. Med over 20 års erfaring med å gjøre bærekraftige løsninger til en suksess, vet vi at alt er mulig. Våre konsulenter, og nasjonale og internasjonale nettverk i live musikk- og idrettsbransjen, vil bidra i utformingen av nye strategier og gjøre bærekraft til en integrert del av dine aktiviteter.
Vi bidrar med å gjøre det grønne skiftet enkelt og lærerikt for din organisasjon.
Vi tilbyr
Foredrag, workshops og seminarer

Sponsorprogram for
sponsorer og sponsede

Miljøsertifisering, ISO20121og autorisert Miljøfyrtårn-konsulent
Våre prosjekter
Flere prosjekter →
Om oss
Greener Events er en ideell stiftelse med formål å fremme miljøbevisste verdier og handlinger innen idrett og kultur.

Siden etableringen i 2009, har stiftelsen levert miljørådgivning og ekspertise innen planlegging og gjennomføring av bærekraftige arrangementer.
Jan Chr. Sundt
Grunnlegger og styreleder
Styreleder Jan Christian Sundt er en av grunnleggerne av Greener Events. Jan er en utmerket forretningsmann og en like entusiastisk filantrop som tror det er tre ting vi ikke kan gå på akkord med; miljø, mat og utdanning. Greener Events fremmer disse verdiene og demonstrer at fornøyelse ikke trenger å gå på bekostning av klima og miljø.
Linnéa Svensson
Styremedlem
Styremedlem Línnea Svensson har mer enn 15 års erfaring med produksjon, sponsorat og bærekraftige arrangementer og festivaler, som inkluderer 10 år for Øyafestivalen. Hun er konsulent/rådgiver for en rekke kultur- og idrettsarrangører i deres arbeid med å implementere bærekraftsstrategi og tiltrekke bærekraftige samarbeidspartnere. Linnéa er sertifisert som Miljøfyrtårn-konsulent, og hun er også forfatter bak Sponsorhåndboken for Norske Konsertarrangører.
Petter Arnestad
Styremedlem
Styremedlem Petter Arnestad er grunnlegger og eier av Green Retail AS, et miljøkonsulentskap etablert i 2008. Han er også medgründer av Storekeeper AS, et selskap spesialisert innenfor dataanalyse, som også inkluderer miljøstatus og -data. Petter har 20 års erfaring fra å jobbe med et bredt spekter av miljøutfordringer som rådgiver,
både på et strategisk og operasjonelt nivå for detaljhandel- og eiendomssektoren i Norge, Sverige og Danmark. Petter var medforfatter av Miljøhåndboken for festivaler og har også vært styremedlem for Initiativ for etisk handel (IEH).
Dagfrid Forberg
Styremedlem
Styremedlem Dagfrid Forberg er lidenskapelig opptatt av idrett og miljø. Hun er nestleder for miljøstiftelsen ZERO og tidligere generalsekretær av Snowboardforbundet.
Terje Håkonsen
Grunnlegger
Terje Håkonsen er medgründer av Greener Events. Han er først og fremst kjent som en profesjonell snowboarder og har vunnet flere medaljer internasjonalt for Norge. Terje har startet The Arctic Challenge (TAC) sammen med Daniel Frank i 1999 som et alternativ til de mer formelle og kommersielle snowboardkonkurransene i regi av FIS. TAC har blitt en av de mest populære snowboard-konkurransene i verden.