Når?
2017
Klienten
Idéen om EcoTrail® ble født i 2007 i surburbiansk Paris. I dag arrangerer 9 europeiske byer et EcoTrail® løp. Konseptet EcoTrail® ble skapt ut fra et ønske om å skape miljøvennlige terrengløp tilgjengelig for beboere i storbyer og forsteder.
Hva vi gjorde
Greener Events arrangerte en sponsor-workshop hvor arrangører av EcoRun Oslo lærte om konseptutvikling og strategier for bærekraftige sponsorer.
Resultater
Arrangørene brukte de de lærte til å lage en konsept, en strategi, og fikk til å finne sponsorer som var en god match med arrangementets bærekraftsmål.