Når?
2015
Klienten
Det europeiske initiativet for å skalere energieffektiviteten av arrangementer i musikkbransjen (EE MUSIC) hjelper konsertarrangementer over hele Europa til å spare energi og redusere deres CO2-avtrykk. Økende energikostnader og interesse for miljø og bærekraft gjør at bærekraftig energihåndtering til et viktig tema i bransjen. Derimot blir fremgang ofte møtt med asymmetrisk informasjon som barriere, som i sin tur hindrer effektiv implementering. Med formål om å skalere beste praksis og som arrangør av arrangementer med bedre energieffektivitet i 27 europeiske land, går EE MUSIC foran som industriens største kampanje og initiativ for bedre energieffektivitet på konsertarrangementer.
Hva vi gjorde
Greener Events er den offisielle ambassadøren for EE Music i Norge. Sammen med den britiske organisasjonen Julie's Bicycle, har Greener Events organisert et seminar i Oslo for festivalaktører som ønsker å spare energi på sine arrangementer.
Resultater
Arenaledere, lyd- og lysteknikere, og produksjonsledere lærte hvordan de kan jobbe mer effektivt og bygge en mer robust sektor med kapasitet og fleksibilitet til å tilpasse seg den stadig mer dynamiske verden vi lever i og de forventningene som følger med. De fikk opplæring i å bruke verktøy som er utviklet av Julie's Bicycle for å måle energibruk, og lærte teknikker for hvordan man kan bruke informasjonen for å introdusere endringer som sparer både energi og penger.