Når?
2015
Klienten
Debio er garantisten for at varer merket med våre godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Debio forvalter, regulerer og kontrollerer økologisk produksjon og regelverk i Norge.
Hva vi gjorde
Greener Events ble hyret av Debio og var prosjektleder for et pilotprosjekt for å øko-merke dagligvarebutikker. Noen butikker i Coop Mega og ICA ble valgt til å delta i pilotprosjektet. Merket gav butikker rett til å kategorisere ulike seksjoner ut fra grad av økologisk andel der følgende inndelinger ble benyttet:

Bronse: Minst 15% av omsetning (innenfor en kategori) var økologisk
Sølv: Minst 50% av omsetning var økologisk
Gull: Minst 90% av omsetning var økologisk
Resultater
Vi fant ut at mange butikker allerede var kvalifisert for bronse-kategorien. Noen var også kvalifiserte for sølv eller gull i visse kategorier. Vi hadde Coop Mega-butikker der den økologiske andelen av barnemat var på 30-40%, og for enkelte butikker var den over 50%. Salget av økologiske urter kunne være over 90%. Prosjektet var et markedsføringstiltak for å gjøre økologiske produkter mer synlige, få flere økologiske produkter inn i sortimentet og forhåpentligvis også bidra til å redusere prisen. Ved å skille varer i ulike kategorier ble det også enklere for butikker å se hvor de kunne forbedre seg.