Hva vi gjorde
Vi bistod med tjenester på det operative nivået ved å ta kontroll over sponsing, innkjøp og den miljømessige ledelsen i starten av 2014. KPI-ene var som følger; de rette merkevarene for publikum og festivalens identitet, å bygge verdier og lokale partnerskap, og å kartlegge miljøavtrykket. På den miljømessige siden var transport, energi, innkjøp og avfallshåndtering målområdene til å begynne med. Vi utførte også en publikumsundersøkelse for å få pålitelig tilbakemelding på arrangementet i seg selv, samt en evaluering på grad av bærekraft og på samarbeid med sponsorene. Tilbakemeldingene ble brukt til å videreutvikle konseptet. Modellen for undersøkelsen har blitt utviklet gjennom 15 års erfaring i festivalbransjen.
Resultater
Kombinasjonen av profesjonelle live musikk arrangører og et ivrig lokalmiljø gjorde den første Tons of Rock til en suksess. Festivalområdet ble holdt rent og publikum hadde det kjekt både på arenaen og i Halden by. Prosjektet varte fra november 2013 – juni 2014.